Do góry

Zagospodarowanie ścieżki przy zamku

Zagospodarowanie ścieżki przy zamku

17 września Bytowskie Centrum Kultury podpisało
w Gdańsku umowę przyznania dofinansowania na projekt z zakresu małych
projektów Leader w ramach PROW 2007 – 2013 pn. Zagospodarowanie
ścieżki spacerowej wokół bytowskiego zamku
.
Całkowita wartość projektu wynosi 64.723,27
, a kwota dofinansowania 25.000,00
. W ramach projektu zostaną wykonane
następujące prace: remont ścieżki na odcinku od ulicy Zamkowej do
parkingu przy ulicy Wolności w tym: wyrównanie nawierzchni za pomocą
tłucznia kamiennego, naprawa i wymiana obrzeży/krawężników,
odwodnienie powierzchniowe, remont schodów i podjazdów oraz montaż
małej infrastruktury tj. ławek i koszy. Wymienione zostaną także
lampy oświetleniowe przy schodach prowadzących do bytowskiej warowni
od strony inkubatora.


Projekt został wybrany do dofinansowania przez
Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Powiększ