Do góry

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

To wydarzenie ma znaczenie dla nas wszystkich!

Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia budżetów przez samorządy oraz podstawę określania wysokości subwencji państwowych czy dotacji dla gmin i województw.

Wyniki uzyskane ze Spisu powszechnego wykorzystywane są przez kluczowe resorty do planowania działań w zakresie oświaty, ochrony zdrowia, polityki żywnościowej, finansów, zagospodarowania przestrzennego, potrzeb mieszkaniowych czy gospodarki wodno- ściekowej.

Informacje statystyczne pozyskane dzięki spisowi ludności, konieczne do złożenia wniosków i sporządzenia studiów wykonalności projektów lub do stworzenia biznesplanów wykorzystują przedsiębiorcy oraz beneficjenci funduszy europejskich w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO).

Wysokość dotacji unijnych oraz liczba miejsc w Parlamencie Europejskim zależą m.in. od liczby mieszkańców, określonej wynikami ostatniego spisu.

Wejdź na spis.gov.pl i spisz się przez internet!

Informujemy, że w Urzędzie Miejskim w Bytowie (I piętro – pokój nr 202) utworzone zostało stanowisko komputerowe z zainstalowanym oprogramowaniem umożliwiającym przeprowadzenie samopisu internetowego.

Przed przeprowadzeniem przez rachmistrza spisowego wywiadu telefonicznego lub bezpośredniego istnieje możliwość weryfikacji tożsamości tego rachmistrza poprzez kontakt telefoniczny na infolinię statystyczną pod numerem telefonu 22279 99 99 oraz w aplikacji „sprawdź rachmistrza” na stronie https://spis.gov.pl.

Więcej informacji na temat spisu powszechnego można znaleźć na stronie internetowej GUS pod adresem: http://spis.gov.pl lub na

http://www.bip.bytow.com.pl/m,629,narodowy-spis-powszechny-ludnosci-i-mieszkan-w-2021-r.html

Powiększ