Do góry

Program Kinoszkoła

Program Kinoszkoła

KinoSzkoła, edycja XIII, rok szkolny 2023/2024

„KinoSzkoła. Ogólnopolski Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej” – złożony jest z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości i kompetencji medialnych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów. Każda z kolejnych edycji cieszy się zainteresowaniem i entuzjastycznym odbiorem ze strony uczestników.

KATALOG KINOSZKOŁA edycja13 (3)

Karta zgłoszenia z regulaminem

 

Założenia programowe:
Celem Programu KinoSzkoła jest kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej. Program zakłada również wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata.
Dzięki uczestnictwu w programie uczniowie mają możliwość: obejrzenia filmów dostosowanych do swojego wieku i zainteresowań; otrzymać ciekawą alternatywę zajęć szkolnych. Uczestnik cyklu KinoSzkoła ma okazję poznać wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji.

 

Dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, dzieci i młodzież mogą zgłębiać tematy dla nich ważne. Choć są niejednokrotnie trudne, to dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, mają okazję do autorefleksji, a także do zrozumienia otaczających go procesów społecznych. Podczas prelekcji filmowych, prowadzący wchodzą w interakcję z uczniami, dając im możliwość swobodnej wypowiedzi i szansę na przełamanie strachu przed publicznymi wystąpieniami, rozwijanie wyobraźni emocjonalnej i wzbogacenie słownictwa. Aktywne uczestnictwo w Programie KinoSzkoła pomaga uczniom w podnoszeniu własnej samooceny i pogłębianiu empatii.

 

Nauczyciel, w cyklu KinoSzkoła, realizuje podstawę programową w ciekawej formie. Otrzymuje wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych na lekcjach. Dzięki zaangażowaniu swojej klasy w zajęcia uatrakcyjnia proces dydaktyczno-wychowawczy, otrzymując tym samym narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami. Pedagog  otrzymuje ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji: pressbooki i zwiastuny (dostępne na www.kinoszkola.pl), scenariusze zajęć, dzięki którym dopasuje tematykę do potrzeb pracy klasy, dostosowując jednocześnie formę zajęć do własnych oczekiwań. Cykl KinoSzkoła daje nauczycielom i pedagogom możliwość łączenia nauki z rozrywką, co pozytywnie wpływa na zaangażowanie uczniów i podnoszenie ich kompetencji społecznych.

 

W ramach programu KinoSzkoła, Bytowskie Centrum Kultury oferuje w Kinie Albatros seanse z prelekcjami dla:
– przedszkola
– zerówki
– klas I-III szkoły podstawowej
– klas IV-VI szkoły podstawowej
– klas VII-VIII szkoły podstawowej
– szkół ponadpodstawowych

 

Wszelkie szczegóły tegorocznej edycji dostępne są u instruktora koordynującego z ramienia Kina Albatros: Marzeny Gierszewskiej – tel. 59 822 23 09

mail: m.gierszewska@bck-bytow.pl

Powiększ