Do góry

Warsztaty Teatru Snów

Warsztaty Teatru Snów

Zapraszamy na cykl warsztatów teatralnych, które poprowadzi Zdzisław Górski – założyciel, reżyser i aktor znanego w wielu miejscach na świecie gdańskiego „Teatru Snów” – adresowanych do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych oraz starszych klas gimnazjalnych.

Warsztat ma na celu zapoznanie jego uczestników z teatrem operującym obrazem, skrótem narracyjnym i ruchem komponowanym oraz z elementami teatru ulicznego, w tym treningiem aktorskim, sposobami zagospodarowania przestrzeni, pracą z rekwizytem i podstawami sztuki szczudlarskiej.

Trzygodzinne zajęcia będą odbywały się przez ok. 1,5 miesiąca i zakończone zostaną pokazem. Pierwsze spotkanie odbędzie się w poniedziałek 21.02.2011 r. o godz. 17.00 w sali widowiskowej BCK. Osoby zainteresowane prosimy o przyniesienie ze sobą lekkiego obuwia oraz nie krępującego ruchów odzienia.
Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Teatr Snów istnieje od 1986 r. Do tej pory przygotował prawie 20 spektakli ulicznych i cztery przedstawienia sceniczne. Prezentował swoje przedstawienia na wielu prestiżowych festiwalach, m.in. w Awinionie, Marsylii i Lozannie. Zdobył nagrody na Łódzkich Spotkaniach Teatralnych, Międzynarodowych Targach Inicjatyw Teatralnych w Pile, Zderzeniu Teatralnym w Kłodzku oraz otrzymał Nagrodę Teatralną Wojewody Gdańskiego.

Powiększ