Do góry

Świat ekologicznej żywności – konkurs plastyczny

Świat ekologicznej żywności – konkurs plastyczny

Świat ekologicznej żywności- konkurs plastycznyKonkurs Plastyczny „Świat Ekologicznej Żywności” skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 16 lat- uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Organizatorem kampanii jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencja Rynku Rolnego oraz Komisja Europejska. Docierając do ludzi młodych popularyzuje idee ekologicznej żywności, a tym samym poszerza ich wiedzę o produktach rolnictwa ekologicznego. Tematyka prac konkursowych powinna nawiązywać do zagadnień rolnictwa ekologicznego oraz żywności. Prace należy przesłać do 25 maja 2008 r. na adres:
WZORCOWNIA
ul. Zelwerowicza 77
02-928 Warszawa

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie karty zgłoszenia.
Regulamin i karta zgłoszenia do wglądu w Bytowskim Centrum Kultury, pokój nr 8.

Powiększ