Do góry

Rewitalizacja zamku

Rewitalizacja zamku

Kończy
się kolejny
etap
rewitalizacji zamku


Kończą
się prace związane z kolejnym
etapem rewitalizacji bytowskiego zamku, realizowane
w ramach projektu pn. Przywrócenie
historycznego wystroju architektonicznego zamku w Bytowie
.
Odebrano już znaczną część robót tj. odnowioną elewację zewnętrzną
zamku, skrzydła południowego (Dom Książęcy) elewację południową wraz
z basztami południowo-wschodnią (Polna) i południowo-zachodnią
(Różana), odtworzenie części naziemnej i zadaszenia studni na zamku w
Bytowie oraz rewitalizację drewnianego krużganka Domu Zakonnego i
Baszty Młyńskiej.


Na
zakończenie czekają jeszcze prace dodatkowe wynikające z zaleceń
Konserwatora Zabytków. W ramach projektu opracowano i wydrukowano
ulotki, w tym jedną z questem o bytowskim zamku i drugą dot. tradycji
rybackich Ziemi Bytowskiej.


Całkowita
wartość projektu wynosi: 687.969,56 zł
,
w tym koszty
kwalifikowane: 560.348,00 zł, a wielkość dofinansowania: 476.295,00
.


Operacja współfinansowana przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


W
załączeniu ulotka z
questem o bytowskim zamku oraz ulotka pn. Dawne rybołówstwo Ziemi
Bytowskiej.

Powiększ