Do góry

Przetarg

Przetarg


Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie ogłasza
przetarg nieograniczony na „Rewitalizację średniowiecznego zamku w Bytowie wraz
z remontem jednego z pomieszczeń zamku”.

Zamówienie jest współfinansowane przez Samorząd
Województwa Pomorskiego z siedzibą w
Gdańsku na podstawie umowy nr 00048-6173-SW1100152/11/12 o dofinansowanie
przedsięwzięcia, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora
rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”, zawartej w dniu
06.03.2012 r.

DOKUMENTY PRZETARGOWE:


OGŁOSZENIE

SIWZ

SIWZ II,
Wprowadzono zmiany w SIWZ tylko wyłącznie w numeracji:

  • pkt III. 6- zamiast 13.1-13.6 wprowadzono 6.1.- 6.6. – strona 2-3 SIWZ,
  • pkt V. 3- zamiast 2.1.-2.6. wprowadzono 3.1.-3.6.. – strona 4 SIWZ,
  • pkt V. 4- zamiast 3.1.-3.8. wprowadzono 4.1.-4.8.. – strona 4 SIWZ.

Przedmiot zamówienia oraz warunki nie uległy żadnej zmianie. Zmiany nie wymagają przedłużenia terminu składania ofert.

Formularz ofertowy

Zał. 1

Oświadczenie 1

Zał. 2

Oświadczenie 2

Zał. 3

Doświadczenie zawodowe

Zał. 4

Wykaz osób

Zał. 5

Specyfikacja techniczna muru kurtynowego (zg. z
przedmiotem zamówienia)

Zał. 6

Specyfikacja techniczna- elewacja (zg. z
przedmiotem zamówienia)

Zał. 7

Projekt budowlany wykonawczy rewitalizacji muru
kurtynowego zamku w Bytowie (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 8

Rysunki do projektu muru
kurtynowego

Zał. 9

Projekt budowlany wykonawczy rewitalizacji elewacji
zamku
w Bytowie (zg. z przedmiotem zamówienia)

Zał. 10

Elewacja- Rysunek 1 (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 11.1

Elewacja- Rysunek 2 (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 11.2

Elewacja- Rysunek 3 (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 11.3

Elewacja- Rysunek 4 (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 11.4

Elewacja- Rysunek 5 (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 11.5

Elewacja- Rysunek 6 (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 11.6

Strona tytułowa przedmiaru robót muru
kurtynowego

Zał. 12.1

Przedmiar robót muru kurtynowego (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 12.2

Strona tytułowa przedmiaru robót
elewacji

Zał. 13.1

Przedmiar robót elewacja (zg. z przedmiotem
zamówienia)

Zał. 13.2

Wzór umowy

Zał. 14

ODPOWIEDĹą NA ZAPYTANIE 01-04-2012
1. ZAPYTANIE
2. ODPOWIEDĹą

ZMIANA SIWZ WRAZ Z OGŁOSZENIEM.
OGŁOSZENIE DOT. SIWZ III
SIWZ 2012 III

ODPOWIEDĹą NA ZAPYTANIE 10-04-2012 .
1. ZAPYTANIE
2. ODPOWIEDĹą

ZMIANA SIWZ WRAZ Z OGŁOSZENIEM.
Dokonano zmiany w SIWZ w pkt. A.5. Inne dokumenty:
d. Zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania prac budowlanych związanych z obiektami zabytkowymi. (wersja poprzednia)
d. Oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania prac budowlanych związanych z obiektami zabytkowymi. (wersja poprawna).

OGŁOSZENIE DOT. SIWZ IV
SIWZ 2012 IV

WPROWADZONO ZMIANY W OGŁOSZENIU ZG. Z ZAŁÄ„CZONYM DOKUMENTEM.

WPROWADZONO ZMIANY W SIWZ:
– V.1.1.a – usunięto,
– V.1.2.a – zmiana zapisu,
V.1.2. b – usunięto,
V.1.3. a. i b.- w obu zmiana słownictwa z „wskaże
kierownika” na „dysponuje kierownikiem”,
– VI. „Inne dokumenty” zmieniono na „Pozostałe
dokumenty”,
– VI. A.5.a.- zmiana zapisu,
– VI. A.5. b.- zmiana zapisu,
– VI. A.5. c.- zmiana zapisu,
– VI. A.5. d.- usunięto,
– VI. A.5. e.- usunięto.
– zmiana terminu składania ofert na 17.04.2012
r.
 
Zmiany dwóch załączników do SIWZ, które należy
dołączyć do oferty:
– Zał. 4- usunięto ostatnią kolumnę,
– Zał. 5- dodano wpis pod
tabelą.

OGŁOSZENIE DOT. SIWZ V
SIWZ 2012 V
Zał. 4- Doświadczenie zawodowe V
Zał. 5- Wykaz osób V

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY.
Informacja

Powiększ