Do góry

PRZETARG

PRZETARG

Bytów, dnia 05.10.2012 r.

Numer sprawy: BCK-03-2012
INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nazwa zadania: „Przetarg
pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości zabudowanej,
położonej w Bytowie przy ul. Zamkowej 2 z przeznaczeniem na
prowadzenie działalności gastronomicznej i hotelarskiej (obecny hotel
i restauracja Zamek)
„.


Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie informuje, że
w dniu 05.10.2012 r. o godzinie 12:15
odbyło się otwarcie ofert. Złożono 1 ofertę, którą oceniono w
następujący sposób:
1.


OFERTA 1


Ireneusz Kuzimiński


Ul. Burzyńskiego 3B/7


80-465 Gdańsk
 1. Z postępowania o udzielenie
  zamówienia nie wykluczono oferenta.

 2. Kryterium oceny ofert była
  najwyższa cena.


 3. Nazwa Wykonawcy wybranej oferty:Ireneusz Kuzimiński, ul.
Burzyńskiego 3B/7, 80-465 Gdańsk
 1. Uzasadnienie wyboru:


Oferta jako jedyna wg kryterium oceny ofert
została uznana za najkorzystniejszą. 1. Termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na
  08.10.2012 r.Marian Gospodarek

(Zamawiający)

Otrzymują:

 1. Ireneusz Kuzimiński, ul.
  Burzyńskiego 3B/7, 80-465 Gdańsk


 2. a/a

Powiększ