Do góry

Przegląd Twórczości Kaszubskiej

Przegląd Twórczości Kaszubskiej

Bytowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie 

z a p r a s z a j ą 

na uroczyste otwarcie wystawy prac uczestników 
XX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży, 
które odbędzie się 10 maja 2012 r. (czwartek) o godz. 11.00 
w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie.

 
Serdecznie zapraszamy także laureatów z ubiegłych lat.
 

XX Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży współfinansowany
ze środków Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego. 
Powiększ