Do góry

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu

Podsumowanie
projektu
Zakończyła
się realizacja projektu pn.
Centrum twórczości
czyli warsztaty dla dzieci i młodzieży
.
W ramach zadania Stowarzyszenie
Miłośników i Animatorów Kultury „BAZUNY” zorganizowało
warsztaty dla dzieci i młodzieży w następujących zakresach
tematycznych:


 1. Warsztaty tańca towarzyskiego
 2. Warsztaty tańca ludowego, ze
  szczególnym uwzględnieniem tańców ukraińskich i kaszubskich

 3. Warsztaty teatralne
 4. Warsztaty plastyczne
 5. Warsztaty modelarskie
 6. Warsztaty garncarskie
 7. Warsztaty muzyczne tj.
  indywidualna nauka gry na instrumentach dętych oraz indywidualne
  zajęcia wokalne.

Wszystkie
zajęcia były bezpłatne. Łącznie
zorganizowano 576 godzin warsztatów dla dzieci i młodzieży w wielu od
7 do 18 lat z terenu Partnerstwa Dorzecze Słupi. Z zaproponowanych
zajęć skorzystało 113 osób. Zajęcia rozpoczęły się 10 września 2013
r. i
trwały do 15 stycznia 2014 r.


Projekt pn. Centrum
twórczości czyli warsztaty dla dzieci i młodzieży został wybrany do
dofinansowania przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i był
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Powiększ