Do góry

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu
Podsumowanie konkursu

7
maja 2014 r.
na
bytowskim zamku odbył się konkurs wiedzy o zamkach państwa
krzyżackiego – etap gminny, w
2 kategoriach:

szkoły podstawowe i gimnazja. W konkursie wzięło udział 25 uczniów,
którzy reprezentowali 4 placówki: Szkołę Podstawową Nr 2 w Bytowie,
Szkołę Podstawową Nr 5 w Bytowie, Szkołę Podstawową
w Pomysku Wielkim oraz Gimnazjum Nr 2 w Bytowie.
Komisja konkursowa w
składzie:
 1. Marian Gospodarek
  Przewodniczący
  komisji
  ,
  Bytowskie Centrum
  Kulturyw Bytowie,
 1. Aleksander Kikcio
  – Bractwo Rycerskie,


 2. Lilianna Grosz – Bytowskie
  Centrum Kultury w Bytowie.


po
sprawdzeniu pisemnych testów wyboru, na podstawie uzyskanych punktów
przez poszczególne osoby, postanowiła przyznać następujące miejsca i
wyróżnienia:

w kategorii:
szkół podstawowych

I miejsce
Wiktor Treder
/Szkoła Podstawowa
w Pomysku Wielkim/Wyróżnienie
Natalia Kropidłowska
/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/


Wyróżnienie
Kacper Baran
/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/

w kategorii:
gimnazja

I miejsce
Anna Boberek
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/Wyróżnienie
Michał Koszela
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/


Wyróżnienie
Fryderyk Wiatrowski
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/
Do etapu
drugiego (centralnego), który odbędzie się 2
czerwca 2014 r.
w
godzinach 11.00 – 15.00 w Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w
Stębarku, komisja konkursowa wytypowała laureatów I miejsc etapu
gminnego w Bytowie w poszczególnych kategoriach tj.:


 • w kategorii:
  szkół podstawowych – Wiktor
  Treder
  /Szkoła
  Podstawowa w Pomysku Wielkim/


 • w kategorii:
  gimnazja – Anna
  Boberek
  /Gimnazjum
  Nr 2 w Bytowie/.

Powiększ