Do góry

Podsumowanie konkursu

Podsumowanie konkursu


Podsumowanie
konkursu wiedzy o zamkach państwa krzyżackiego
Dzisiaj tj. 22
maja 2013 r.
na
bytowskim zamku odbył się konkurs wiedzy o zamkach państwa
krzyżackiego – etap gminny, w 3 kategoriach wiekowych: szkół
podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W konkursie wzięło
udział 21 uczniów, którzy reprezentowali 6 placówek: Szkołę
Podstawową Nr 5 w Bytowie, Szkołę Podstawową w Pomysku Wielkim,
Gimnazjum Nr 2 w Bytowie, Gimnazjum Nr 1 w Bytowie, Zespół Szkół
Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie oraz Liceum Ogólnokształcące w
Bytowie.

Uczestnicy konkursu musieli
odpowiedzieć na pytania testowe z zakresu wiedzy określonego w
regulaminie konkursu.


Komisja konkursowa w
składzie:
Marian
Gospodarek – Przewodniczący komisji /Bytowskie
Centrum Kultury w Bytowie/

/, Tomasz Siemiński /Muzeum
Zachodniokaszubskie/

i Lilianna Grosz /Bytowskie
Centrum Kultury w Bytowie/

po sprawdzeniu pisemnych testów, na podstawie uzyskanych punktów
przez poszczególnych uczniów, postanowiła przyznać następujące
miejsca i wyróżnenia:w kategorii:
szkół podstawowych

I miejsce
Sebastian Jereczek
/Szkoła Podstawowa
w Pomysku Wielkim/Wyróżnienie
Amelia Żakowska
/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/


Wyróżnienie Sebastian
Somionka
/Szkoła
Podstawowa w Pomysku Wielkim/

w kategorii:
gimnazja

I miejsce
Nina Linde
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/Wyróżnienie
Magdalena Kropidłowska
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/


Wyróżnienie
Anna Boberek
/Gimnazjum
Nr 2 w Bytowie/
w kategorii:
szkół podgimnazjalnychI miejsce
Ilona Grzybowska
/Zespół
Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie/Wyróżnienie
Agata Smentoch
/Zespół
Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie/


Wyróżnienie
Krystian Błank
/Liceum
Ogólnokształcące w Bytowie/
Do etapu drugiego
(centralnego), który odbędzie się 12
czerwca 2013 r.
w
godzinach 11.00 – 15.00 w Muzeum Zamkowym w Malborku, komisja
konkursowa wytypowała laureatów I miejsc etapu
gminnego w Bytowie w poszczególnych kategoriach tj.:


 • w kategorii:
  szkół podstawowych – Sebastian
  Jereczek
  /Szkoła
  Podstawowa w Pomysku Wielkim/


 • w kategorii:
  gimnazja – Nina
  Linde
  /Gimnazjum
  Nr 2 w Bytowie/


 • w kategorii:
  szkół podgimnazjalnych – Ilona
  Grzybowska
  /Zespół
  Szkół Ekonomiczno-Rolniczych w Bytowie/.
Nagrody dla
laureatów konkursu wiedzy ufundowała Gmina Bytów i Powiat Bytowski.Powiększ