Do góry

Plener rzeźbiarski – podsumowanie

Plener rzeźbiarski – podsumowanie

W dniach 21 czerwca – 04 lipca w gospodarstwie agroturystycznym „Stara Gorzelnia” w Osiekach odbył się III Plener rzeźbiarski. Na zaproszenie organizatorów: Stowarzyszenia Miłośników i Animatorów Kultury „Bazuny” oraz Bytowskiego Centrum Kultury w Bytowie w plenerze wzięło udział 4 twórców ludowych: Bogusława Jedziniak z Gogołowa, Kazimierz Skórski z Gogołowa, Zbigniew Szczepański z Kutna i Piotr Janka z Bytowa. Poniżej można podziwiać efekty pracy rzeźbiarzy.

III Plener rzeźbiarski odbył się dzięki wsparciu finansowemu: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, Starostwa Powiatowego w Bytowie i Urzędu Miejskiego w Bytowie.

Powiększ