Do góry

Nagrody i wyróżnienia

Nagrody i wyróżnienia

Ubiegły weekend dla Miejskiego Domu Kultury w Bytowie przyniósł same sukcesy. To właśnie 26-27 maja nasi artyści znaleźli się w Człuchowie na XIII Pomorskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej. Głównym organizatorem imprezy był Miejski Dom Kultury w Człuchowie, zaś patronat nad całą imprezą sprawowali: Marszałek Województwa Pomorskiego, Burmistrz Miasta Człuchowa, Wójt Gminy Człuchów oraz starosta Powiatu Człuchowskiego.
Głównym celem imprezy była prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów i dziecięcych zespołów wokalnych. Popularyzacja piosenki dziecięcej i aktywnych form rozwoju artystycznego to także atuty, które były mile widziane tego dnia. Sam organizator pragnął umożliwić twórczą konfrontację, integrację i wspólną zabawę młodym uczestnikom przeglądu.
Komisja konkursowa postanowiła w kategorii solistów (gimnazjum) nie przyznawać pierwszej nagrody, zaś III miejsce zdobyła Marlena Brzeska a wyróżnienie otrzymał Krzysztof Jenta, którzy jako duet z Bytowa, występujący w kategorii zespołów, uzyskali wyróżnienie. Natomiast nasz zespół MALINY, w składzie: Paulina i Natalia Malinowskie oraz Carmen Swiontek Brzezinska, zdobył I miejsce w w/w kategorii.

Powiększ