Do góry

Nabór wniosków na dzierżawę miejsc pod ogródki gastronomiczne – Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Nabór wniosków na dzierżawę miejsc pod ogródki gastronomiczne – Plac Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie ogłasza nabór wniosków na dzierżawę miejsc pod ogródki gastronomiczne na Placu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w strefach przeznaczonych pod tego typu działalność.

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą w lokalu przy placu mają pierwszeństwo uzyskania miejsca pod dzierżawę.  Decyduje krótsza odległość  pomiędzy miejscem przeznaczonym pod ogródek, a wejściem do lokalu. Umowa zawarta będzie na okres 3 lat.

Podmiot składający wniosek obowiązany jest dołączyć:

  1. plan lokalizacji wraz z projektem graficznym ogródka uzgodnionym z architektem miejskim,
  2. oświadczenie o posiadaniu pełnego zaplecza sanitarnego, umożliwiającego prowadzenie działalności gastronomicznej,
  3. potwierdzenie o braku zaległości finansowych wobec gminy Bytów.

Wniosek o dzierżawę miejsca należy złożyć osobiście do Bytowskiego Centrum Kultury przy ulicy Wojska Polskiego 12 do 19 kwietnia br. w godz. 8:00-15:00.

Wszystkie niezbędne informacje dotyczące zasad wydzierżawiania miejsc pod ogródki oraz mapa zagospodarowania terenu znajdują się w zarządzeniu nr 29/2021 Burmistrza Bytowa z dnia
29 stycznia 2021 r.  na stronie:

http://www.bip.bytow.com.pl/a,18925,2021-r.html

Dodatkowe informację można uzyskać pod numerem tel 59 822 23 09.

Osoba do kontaktu – Dyrektor BCK Marian Gospodarek

Powiększ