Do góry

Lekcja baletu.

Lekcja baletu.

Zapraszamy 1 kwietnia o godzinie 16:00 na otwartą lekcję baletu w
Bytowskim Centrum Kultury. Zajęcia pokazowe odbędą się w sali
widowiskowej. 


Po lekcjach zapraszamy na herbatę i kawę oraz ewentualne pytania
do Pani Anny Sąsiadek prowadzącej balet.

Powiększ