Do góry

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – etap gminny za nami

Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – etap gminny za nami

P R O T O K Ó Ł

z  konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bytów, 17.05.2023 r.

 

Na konkurs historyczny o zamkach gotyckich etap gminny wpłynęło łącznie 11 zgłoszeń.

Uczniowie reprezentowali 3 placówki: Szkołę Podstawową nr 5 w Bytowie, Szkołę Podstawową w Gostkowie, Szkołę Podstawowa w Pomysku Wielkim.

Komisja konkursowa w składzie:

  1. Aleksander Kikcio Przewodniczący komisji, Grupa odtwórstwa historycznego „Zastęp Krzyżogryfa”
  2. Lilianna Grosz – Bytowskie Centrum Kultury
  3. Mateusz Oszmaniec – Z-ca Burmistrza Bytowa

Uczestnicy konkursu musieli odpowiedzieć na pytania testowe z zakresu wiedzy określonego w regulaminie konkursu.

Komisja Konkursowa po sprawdzeniu pisemnych testów wyboru, na podstawie uzyskanych punktów przez poszczególne osoby, postanowiła przyznać następujące miejsca:

I miejsce Nadia Banasiak /Szkoła Podstawowa w Gostkowie/ –  40 pkt. na 58 pkt.

II miejsce – Nikola Kaczmarzyk /Szkoła Podstawowa w Gostkowie/ – 39 pkt. na 58 pkt.

Do etapu drugiego (centralnego), który odbędzie się 12 czerwca 2023 roku w Urzędzie Miasta Olsztyna (godz. 11.00–15.00), komisja konkursowa wytypowała laureatów I i II miejsca etapu gminnego w Bytowie:

Nagrody rzeczowe dla laureatów konkursu wiedzy ufundowało Bytowskie Centrum Kultury  w Bytowie i Gmina Bytów.

Powiększ