Do góry

Konkurs Sztuki Ludowej

Konkurs Sztuki Ludowej

Gorąco
zapraszamy do udziału w Konkursie Sztuki Ludowej im. Józefa
Chełmowskiego


Patronem
konkursu jest Józef Chełmowski (1934 – 2013) – artysta o
rozległych zainteresowaniach, który tworzył ręcznie pisane księgi z
refleksjami filozoficznymi, technicznymi, religijnymi i dotyczącymi
budowy wszechświata. Wykonywał też polichromowane rzeźby, ogrodowe
ule, malował obrazy na szkle i płótnie, konstruował instrumenty
muzyczne.


Głównym
celem konkursu nie jest bezpośrednie naśladownictwo twórczości
artysty ale upamiętnienie tej, niewątpliwie wybitnej, postaci.


Zadaniem
konkursu adresowanego do osób dorosłych, jest także dokonanie
przeglądu dorobku twórczego artystów nieprofesjonalnych z terenu
północnej Polski , ze szczególnym uwzględnieniem województw:
pomorskiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego.


Jednym
z zakładanych efektów konkursu ma być stworzenie forum prezentacji
dzieł współczesnych twórców, ich aktywizacja oraz ewentualne
wyłonienie nowych, szerzej nieznanych artystów nieprofesjonalnych.


Organizatorzy
nie określają ram tematycznych ani estetycznych prac, które zgłoszone
zostaną do konkursu. Ideą przedsięwzięcia jest teza, że współcześni
artyści ludowi, czerpiąc w swojej twórczości z tradycji, nadają jej
nowy, reagujący na zmieniającą się rzeczywistość, kształt.


Przedmiotem
konkursu będą prace w następujących dziedzinach sztuki ludowej:  1. Rzeźba
    i płaskorzeźba w drewnie


  2. Malarstwo
    na szkle


  3. Malarstwo
    na płótnieWręczenie
nagród, podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej
organizatorzy planują na dzień 4 lipca 2018 roku – w piątą
rocznicę śmierci Józefa Chełmowskiego – w Chacie Kaszubskiej
im. Józefa Chełmowskiego w Brusach.


Organizatorzy:


Miasto
i Gmina Brusy


Muzeum
Zachodniokaszubskie w Bytowie


Patronat
honorowy: Marszałek Województwa Pomorskiego

Dokumenty do pobrania:
Regulamin (.pdf)
Karta zgłoszenia (.pdf)

Powiększ