Do góry

Konkurs Inicjatyw Lokalnych

Konkurs Inicjatyw Lokalnych

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Inicjatyw Lokalnych obejmującego swoim zasięgiem obszar Partnerstwa Dorzecze Słupi. Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez pobudzanie aktywności lokalnej, dbałość o tożsamość i dziedzictwo kulturowe oraz kształtowanie ładu przestrzennego
i pielęgnowanie środowiska naturalnego. Celem Konkursu jest również promowanie
i nagradzanie tych sołectw z obszaru objętego Lokalną Strategia Rozwoju Partnerstwa Dorzecze Słupi, których inicjatywy lokalne szczególnie wyróżniają się w dziedzinie aktywizacji społeczności lokalnej do wspólnych działań, estetyzacji wsi oraz ochrony lokalnych dóbr kultury i krajobrazu.

Na drodze konkursu powołana Komisja Konkursowa wyłoni 3 najciekawsze spośród zgłoszonych inicjatyw, przyznając nagrody rzeczowe o wartości: 1.500,00 zł – I miejsce, 1.000,00 – II miejsce, 500,00 zł – III miejsce. Zgłoszenia na konkurs należy wysyłać od 01 do 26 sierpnia 2011 roku. Więcej informacji na temat konkursu znajduje się na stronach internetowych Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi: www.pds.org.pl www.krzynia.org.pl www.zielonesercepomorza.pl

Pytania należy kierować drogą elektroniczną na adres biuro@pds.org.pl
bądź dzwoniąc pod numer 598132200, 598132201

 

Powiększ