Do góry

Konkurs fotograficzny

Konkurs fotograficzny

Przyrodniczy konkurs
fotograficzny pn. „Wokół nas”


Bytowski oddział
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza do udziału w przyrodniczym
konkursie fotograficznym pn. „Wokół nas”. Tematyka
konkursu dotyczy ukazania pięknych zjawisk w otaczającym nas
środowisku naturalnym.


Zdjęcia
powinny być wykonane na obszarze Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze
Bytowie” tj. na terenie gmin: Bytów, Borzytuchom, Czarna
Dąbrówka, Dębnica Kaszubska, Miastko, Kołczygłowy, Parchowo,
Potęgowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie. Konkurs jest
przeznaczony dla amatorów. Prace będą oceniane w 3 kategoriach
wiekowych: do 13 lat, 14-20 lat oraz powyżej 20 lat. Każdy uczestnik
może dostarczyć do Organizatora maksymalnie 5 fotografii. Szczegółowe
informacje znajdują się w regulaminie konkursu.


Kartę
zgłoszenia wraz ze zdjęciami w formie papierowej i elektronicznej
należy nadsyłać lub składać osobiście do dnia 10
maja 2013 r.

(decyduje data
wpływu)
w biurze
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Oddział w Bytowie, ul. Zamkowa 2,
77-100 Bytów, z dopiskiem: „konkurs fotograficzny”.


Laureaci
Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe oraz
dyplomy, a zwycięskie prace
zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej na bytowskim rynku.


Konkurs realizowany
jest  w ramach operacji pn. Rynek
rozmaitości współfinansowanej
przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Do pobrania:
Karta zgłoszenia
Regulamin

Powiększ