Do góry

Forum Animatorów Kultury

Forum Animatorów Kultury

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi, Instytut Kaszubski,
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Bytowie zapraszają na Bytowskie Forum Animatorów Kultury, które
odbędzie się w dniach 15-16 listopada
2013 r.
w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.

Program Bytowskiego Forum Animatorów Kultury i
karta zgłoszenia w załączeniu

Kartę zgłoszenia należy wysłać do Biura Fundacji najpóźniej do; 08 listopada 2013 r., pocztą tradycyjną
na adres: Biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi, Krzynia 16, 76-248 Dębnica
Kaszubska, e-mail: biuro@pds.org.pl lub faksem:
59 81 32 200. Decyduje kolejność zgłoszeń. O ostatecznym
przyjęciu na Forum poinformujemy telefonicznie.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 59 81 32 201
lub 59 822 55 12.

Udział w forum jest odpłatny i wynosi 20 zł
od osoby.

Wpłaty można dokonać na konto: Centrum
Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4, 77-133 Tuchomie z dopiskiem „Bytowskie Forum
Animatorów Kultury” lub w dniu rozpoczęcia forum. Opłata nie dotyczy
prelegentów.

Do pobrania:
Program
Karta zgłoszenia
Zaproszenie

Powiększ