Do góry

Forum Animatorów Kultury

Forum Animatorów Kultury

Instytut  Kaszubski, Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
w Bytowie zapraszają na III Bytowskie Forum Animatorów Kultury, które odbędzie się w dniach 
18-19 września 2015 r. w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu, ul. Szkolna 4.

Kartę zgłoszenia należy wysłać najpóźniej do 14 września 2015 r. 
pocztą tradycyjną na adres: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie, ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów;
e-mailem: lilianna.grosz@gmail.com
lub faksem: 59 822 25 44. 

Decyduje kolejność zgłoszeń. O ostatecznym przyjęciu na Forum poinformujemy telefonicznie lub mailowo.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu: 59 822 55 12 lub 697 533 495.
 

Udział w forum jest odpłatny i wynosi 20 zł od osoby. 
Wpłaty można dokonać na konto: Centrum Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4,
 77-133 Tuchomie z dopiskiem 
„III Bytowskie Forum Animatorów Kultury” lub w dniu rozpoczęcia forum. 
Opłata nie dotyczy prelegentów

Dodatkowo można zamówić nocleg. Odpłatność wynosi: 35 zł/os. Rezerwacje noclegu pod numerem telefonu: 
59 82 15 689, 510 897 932.

III Bytowskie Forum Animatorów Kultury współfinansowane ze środków Gminy Bytów,
Powiatu Bytowskiego oraz Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku. 

Do pobrania:
Program III Bytowskiego Forum Animatorów Kultury
Karta zgłoszenia – .doc
Karta zgłoszenia – .pdf

Powiększ