Do góry

Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich

Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich

Centrum Inicjatyw Obywatelskich zaprasza na konferencję pt.: „Ekonomia społeczna na obszarach wiejskich” realizowaną
w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Na konferencję zapraszamy przedstawicieli/lki
trzeciego sektora, grup nieformalnych, rad sołeckich oraz działaczy lokalnych z powiatu bytowskiego.

Podczas spotkania porozmawiamy o wartościach działań społecznych i obywatelskich na wsi, a także przedstawimy nowe
możliwości rozwoju dla gospodarstw rolnych.

Konferencja odbędzie się  15 czerwca (piątek) 2018 r. w Kaszubskim Inkubatorze Przedsiębiorczości w Bytowie
– sala nr 212 na II piętrze, ul. Podzamcze 34. Początek spotkania o godz. 10.00.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Formularz zgłoszeniowy należy odesłać na adres:
cio@cio.slupsk.pl
do dnia 13.06.2018 r. Osoby, które zakwalifikują się do udziału w konferencji,
otrzymają stosowne potwierdzenie drogą mailową do dnia 14.06.2018 r.

Program konferencji oraz formularz zgłoszeniowy w załączeniu.

Zapraszamy!

Dokumenty do pobrania:
Program
Formularz

Powiększ