Do góry

Dodatkowe środki

Dodatkowe środki

Dodatkowe
środki dla BCK z PDS


8
lipca Bytowskie Centrum Kultury podpisało w Gdańsku umowę przyznania
dofinansowania na projekt z zakresu małych projektów Leader w ramach
PROW 2007 – 2013 pn. Zakup
wyposażenia dla grupy Teatr Zamkowa 2
.
Całkowita wartość projektu wynosi 23.885,78 zł, a kwota
dofinansowania 15.535,46 zł.
W ramach projektu zostanie zakupy
specjalistyczny sprzęt oświetleniowy teatralny i elementy
nagłośnienia oraz zostanie stworzony i 
oznakowany
szlak kulturowy na bazie obiektów/miejsc, w których działają grupy
teatralne lub odbywają się niecodzinne inicjatywy
teatralno-artystyczne. Szlak teatralny będzie obejmował: Tuchomie,
Bytów, Jasień i Czarną Dąbrówkę.


Projekt
wybrany do dofinansowania przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi,
współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z działania „Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Powiększ