Do góry

Damaris w Katedrze

Damaris w Katedrze

W czwartek 18 stycznia br. na zaproszenie ks.dr Janusza Bujaka (diecezjalny referent d/s ekumenizmu) 9-osobowa grupa teatralna DAMARIS z MDK w Bytowie uczestniczyła w nabożeństwie ekumenicznym zorganizowanym w koszalińskiej Katedrze.

Nabożeństwo rozpoczynające ogólnopolski Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan – celebrował ks. infułat Antoni Kloska w asyście proboszcza ks. Tadeusza Piaseckiego. Wśród gości znaleźli się przedstawiciele duchowieństwa z kościołów rzymskokatolickiego, zielonoświątkowego, ewang.-augsburskiego, ewang.-metodystycznego, polskokatolickiego i prawosławnego.

Podczas uroczystości grupa DAMARIS przedstawiła swój 20-minutowy program składający się z 3 pantomim: „Jedzenie i praca”, „Ręce” oraz „Maski”.

Występ artystów z Bytowa zakończyły gromkie oklaski wiernych zgromadzonych w Katedrze. Grupa DAMARIS, która dotychczas dała już kilkanaście występów, dopiero trzeci raz wystąpiła w składzie ekumenicznym (katolicy i zielonoświątkowcy). Wzbudziło to spore zainteresowanie: młodzież i jej opiekuna – instruktora teatralnego MDK Dariusza Pomorskiego – poproszono o udzielenie wywiadu dla Telewizji Polskiej (PR 3). Telewizja sfilmowała także cały występ bytowskiej grupy.

Na pytanie dotyczące wyjazdów z pantomimą powiedziały nam Magdalena Marcholewska i Justyna Wilma, maturzystki z ZSE-R:
– „Te wyjazdy dają nam ogromną radość z tego, że możemy poznawać i być razem z ludźmi różnych wyznań. Poznajemy życie i uczymy się pracy w grupie. Mamy też poczucie, że robimy coś pożytecznego i przyjemnego zarazem. Mamy zajęcie w wolnym czasie i nie nudzimy się!”

Tatiana Kalinowska, maturzystka z LO:
-„Wyjazdy z DAMARIS dają mi ogromne szczęście, ponieważ dzięki nim poznaję ludzi, których przepełnia miłość do Boga. Ciepło, które emanuje z nich udziela się memu samopoczuciu. Lubię z nimi przebywać, gdyż są żywym przykładem na to, że Chrystus jest wśród nas.”

Łukasz Sidorowicz, LO:
-” Jeżdżę z grupą teatralną, ponieważ mogę poznawać nowych ludzi. Lubię podróżować, a występy sprawiają mi dużo radości.”

Grupa Teatralna DAMARIS od lipca 2006 roku dała już kilkanaście występów w różnych kościołach chrześcijańskich i na ulicach miast, a teraz czekają ją kolejne wyjazdy- w najbliższą niedzielę do Słupska na zaproszenie Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego.

Powiększ