Do góry

Bytowskie Forum Animatorów Kultury

Bytowskie Forum Animatorów Kultury

Zapraszamy na V Bytowskie Forum Animatorów Kultury, które odbędzie się w dniach 6-7 października
w Centrum Międzynarodowych Spotkań w Tuchomiu. Hasło przewodnie tegorocznego forum:
Jak wykorzystać potencjał kulturowy lokalnych społeczności?

Początek forum 6 października o godz. 16.00. W programie: debata w ramach projektu:
Pomorskie poszerzenie pola kultury, głos wprowadzający: „Potencjał kulturowy lokalnych społeczności
– identyfikacja zasobów, społeczna użyteczność, sposoby wykorzystania” – prof. Cezary Obracht-Prondzyński
oraz dyskusja, animacja kulinarna czyli kolacja i prezentacje lokalnych inicjatyw kulturalnych.
7 października prezentacje kulturowych działań na Gochach tj. wyjazd studyjny.

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia .doc
Karta zgłoszenia .pdf
Program szegółowy .pdf

Powiększ