Do góry

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE

ZAPROSZENIE


do udziału w 2-dniowych warsztatach
organizowanych przez 

Fundację
Partnerstwo Dorzecze Słupi


w zakresie:
Przygotowania wniosku do
uzyskania wsparcia finansowegoi z zasad realizacji,
rozliczania „Małych projektów”
Celem warsztatów
jest
pomoc potencjalnym projektodawcom i
realizatorom „Małych projektów” zarówno w przygotowaniu
wniosku i oszacowania budżetu projektu niezbędnego do uzyskania
wsparcia finansowego oraz w prawidłowym wypełnieniu wszelkich
zobowiązań wynikających z zawartej umowy dofinansowania, zasad
rozliczania i sprawozdawczości.
Kto może być
uczestnikiem warsztatów?


Do udziału w warsztatach zapraszamy
wszystkich potencjalnych projektodawców, którzy planują składać
wnioski o dofinansowanie w ogłoszonym przez Fundację Partnerstwo
Dorzecze Słupi naborze oraz projektodawców, którzy zawarli umowy o
dofinansowanie lub oczekują na ich zawarcie i chcą poznać zasady
obowiązujące w trakcie wdrażania małych projektów.
Terminy, zakres
oraz miejsce odbywania się warsztatów:Terminy
warsztatów


Zakres
warsztatów


Miejsce
odbywania się warsztatów


20 września
2012
r.


(od 8.00 do 16.00)


Przygotowanie
wniosku do uzyskania wsparcia finansowego w ramach „Małych
projektów”


Centrum
Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4,
77-133 Tuchomie


21 września
2012
r.


(od 8.00 do 16.00)


Zasady
realizacji i rozliczania „Małych projektów”


Centrum
Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4,
77-133 Tuchomie


27 września
2012
r.


(od 8.00 do 16.00)


Przygotowanie
wniosku do uzyskania wsparcia finansowego w ramach „Małych
projektów”


Centrum
Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4,
77-133 Tuchomie


28 września
2012
r.


(od 8.00 do 16.00)


Zasady
realizacji i rozliczania „Małych projektów”


Centrum
Międzynarodowych Spotkań, ul. Szkolna 4,
77-133 Tuchomie


(UWAGA: Organizator
zastrzega sobie prawo do wskazania inn
ych niż
wybrane terminy warsztatów!)
Udział w
warsztatach jest bezpłatny dla uczestników.

Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi zapewnia uczestnikom poczęstunek
i materiały szkoleniowe. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają
koszty dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbywania się
warsztatów (oraz powrotu).
Koszty projektu
finansowane są z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich –
oś 4 LEADER.


(UWAGA: Liczba miejsc
ograniczona!)
Osoby zainteresowane
udziałem w warsztatach prosimy o przesłanie
Karty
zgłoszenia na warsztaty z przygotowania wniosku do uzyskania wsparcia
finansowego w ramach małych projektów oraz z zasad realizacji i
rozliczania małych projektów”
pocztą
tradycyjną na adres: Biuro Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi,
Krzynia 16, 76-248 Dębnica Kaszubska, e-mail:
biuro@pds.org.pl
lub faksem:
59 81 32 200
do dnia 19 września 2012 r.
Kontakt:


Szczegółowych informacji na temat
warsztatów udziela Piotr Pradella pod numerem tel. 
59
81 32 201.
Powiększ