Do góry

Zakończenie inwestycji

Zakończenie inwestycji

Zakończenie inwestycji


12.12.br. zakończono prace
związane z projektem pn. Zagospodarowanie
ścieżki spacerowej wokół bytowskiego zamku
.
Całkowita wartość projektu wynosiła 67.970,37
, a kwota dofinansowania 25.000,00
. Zakres robót obejmował m.in.:
remont ścieżki na odcinku od ulicy Zamkowej do parkingu przy ulicy
Wolności w tym: wyrównanie nawierzchni za pomocą tłucznia kamiennego,
naprawa i wymiana obrzeży/krawężników, odwodnienie powierzchniowe,
remont schodów i podjazdów oraz montaż małej infrastruktury tj. ławek
i koszy. Wymienione zostały także lampy oświetleniowe przy schodach
prowadzących do bytowskiej warowni od strony inkubatora. Dodatkowo
wykonano oznakowanie szlaku pieszego niebieskiego w granicach miasta
Bytowa (od Jeziora Jeleń do ul. Leśnej) tj. na długości ok. 6 km.


Projekt został wybrany do dofinansowania przez
Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi i jest współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej z działania „Wdrażanie lokalnych
strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

Powiększ