Do góry

XIX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej

XIX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej

Na konkurs wokalno – taneczny XIX Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży, który odbył się 13 maja w Bytowie, wpłynęło łącznie 12 zgłoszeń z 7 miejscowości powiatu bytowskiego (łącznie 268 uczestników), w tym w poszczególnych kategoriach wiekowych odpowiednio:
przedszkola – 3 zgłoszenia
szkoły podstawowe – 6 zgłoszeń
gimnazja – 3 zgłoszenia.

Komisja konkursowa w składzie:
Jaromir Szroeder – Przewodniczący komisji
Brygida Rudnik
Marian Gospodarek
po obejrzeniu wszystkich zgłoszonych zespołów postanowiła przyznać następujące miejsca w XIX Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w poszczególnych kategoriach:

kategoria: przedszkola zgodnie z regulaminem w tej kategorii komisja nie przyznała miejsc, tylko nagrody/wyróżnienia za krzewienie kultury kaszubskiej poprzez tradycyjne tańce i śpiew oraz rozwijanie talentów artystycznych wśród najmłodszych dla następujących zespołów:
Zespół „Wesołe Kaszuby” z Przedszkola Nr 2 w Bytowie,
Zespół „Niezabôtczi” z Przedszkola Nr 4 w Bytowie,
Zespół „Skórcë” z Przedszkola Nr 1 w Bytowie
kategoria: szkoły podstawowe
I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Kacper i Lénka” ze Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie,
II miejsce – Zespół „Roczitkôwé jagôdë” ze Szkoły Podstawowej w Rokitach
III miejsce – Zespół „Môłé Ùpartélce” z Zespołu Szkół w Ugoszczy
kategoria: gimnazja
I miejsce – Zespół „Fidżel” z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu,
II miejsce – Zespół „Ùpartélce” z Zespołu Szkół w Ugoszczy,
III miejsce – Zespół „Bômczi” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie,

Do koncertu finałowego, który odbędzie się podczas Kaszubskiej Soboty na dziedzińcu bytowskiego zamku dn. 09 lipca br., komisja konkursowa zaprosiła wszystkich laureatów przeglądu, łącznie 9 grup.

Sponsorzy:
Gmina Bytów
Powiat Bytowski
Kurier Bytowski

Fot. Kazimierz Rolbiecki

Powiększ