Do góry

XIV Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd”. Regulamin i karta zgłoszenia

XIV Festiwal Piosenki „Wschodami Gwiazd”. Regulamin i karta zgłoszenia

LISTA LAUREATÓW ZOSTANIE OGŁOSZONA W PONIEDZIAŁEK 28.06.2021

Zapraszamy do udziału w XIV Festiwalu Piosenki „Wschodami Gwiazd” Bytów 2021.

 

REGULAMIN

 

W festiwalu mogą brać udział soliści – amatorzy. Nie mogą brać udziału uczniowie i absolwenci wydziałów wokalnych szkół artystycznych oraz osoby, które zajęły pierwsze miejsca oraz Grand Prix Festiwalu w ostatnich trzech edycjach.
Soliści będą oceniani w kategoriach :

⦁ ur. w latach 2014-2010
⦁ ur. w latach 2009-2005
⦁ rocznik 2004 i starsi

ZASADY REGULAMINU:

⦁ Eliminacje do XIV Festiwalu Piosenki Wschodami Gwiazd odbędą się on-line. Każdy uczestnik przygotowuje dwa utwory – jeden dowolny utwór w języku polskim, dostosowany do wieku wykonawcy oraz drugi – utwór Andrzeja Rybińskiego z listy dostępnej poniżej. Utwory muszą być nagrane jeden po drugim, w jednym filmiku, bez montażu i cięć. Film należy wrzucić na Youtube jako film prywatny, udostępniony tylko na festiwal. Film należy podpisać: imię i nazwisko, kategoria, nazwa festiwalu. Link do filmu podajemy w karcie zgłoszenia. Elektroniczna karta zgłoszenia wraz z deklaracją RODO dostępna jest poniżej. Na karty zgłoszeń czekamy do 13.06.2021 r.
⦁ Każdy uczestnik przed przystąpieniem do konkursu zobowiązany jest wpłacić akredytację w wysokości 30 zł. do dnia 13.06.2021 r. (dane do przelewu: Bytowskie Centrum Kultury, nr konta 90 1240 3783 1111 0010 1409 8447, w tytule proszę wpisać Akredytacja na Festiwal Wschodami Gwiazd, imię i nazwisko uczestnika)
⦁ Wykonawcy mogą towarzyszyć akompaniator, chórki lub podkład muzyczny.
Solistów oceniać będzie JURY, któremu przewodniczyć będzie ANDRZEJ RYBIŃSKI
⦁ Każdy uczestnik eliminacji on-line otrzyma dyplom uczestnictwa w wydarzeniu.
⦁ W dniu 27.06.2021 r. organizatorzy ogłoszą listę laureatów festiwalu. Koncert galowy odbędzie się w 10.07.2021 r. w Bytowie. Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w koncercie i jej osobisty odbiór.
⦁ Organizatorzy zapewniają profesjonalną aparaturę nagłaśniającą.
⦁ Uczestnicy nieletni przyjeżdżają z opiekunami.
⦁ Wszelkie koszty, związane z przyjazdem i pobytem na festiwalu oraz akompaniament lub podkłady muzyczne, zapewnia zgłaszająca placówka kultury lub bezpośrednio opiekun. Po koncercie galowym uczestnik wraz z opiekunem zostaną zaproszeni na posiłek regeneracyjny.
⦁ Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.
⦁ Występujemy także z prośbą o udostępnienie informacji, dotyczących naszego festiwalu wszystkim, którzy mogliby wziąć w nim udział.
⦁ Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody pieniężne:
Grand Prix Festiwalu – 1.500,00 zł.
1 miejsce w każdej kategorii – 1000,00 zł.
2 miejsce w każdej kategorii – 700,00 zł.
3 miejsce w każdej kategorii – 500,00 zł.
Festiwal współfinansowany z budżetu Gminy Bytów i Starostwa Powiatowego.

Lista utworów Andrzeja Rybińskiego do wyboru:

 1. Nie liczę godzin i lat
 2. Pocieszanka
 3. Pytania do księżyca
 4. Mogłaś Małgoś
 5. Od jutra już
 6. Jestem nietutejszy
 7. Życie prawdziwe
 8. Królowa lata
 9. Bądź tu
 10. Kiedy lato wraca
 11. Tak mnie zostawić
 12. Zima tuż
 13. Za każdą cenę
 14. Życie z klocków LEGO
 15. Na dnie serca schowaj żal
 16. Życie bez Ciebie (Życie na kredyt)
 17. Dżinsowy plecak
 18. Czas relaksu
 19. To nie byłem ja
 20. K.B.M.

JEŻELI FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NIE DZIAŁA PROSZE WYSŁAĆ WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W ZGŁOSZENIU MAILEM NA ADRES:   e.kluczewska@bck-bytow.pl

 

Klauzula informacyjna

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2016/679 informuję, że:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Bytowskiego Centrum Kultury mieszczącym się w Bytowie, ul. Wojska Polskiego 12, 77-100 Bytów.
 1. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: dyrektor@bck-bytow.pl Administrator jest także dostępny pod wskazanym wyżej adresem siedziby w godzinach od 8.00 do 16.00 od poniedziałku do piątku.
 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, można się kontaktować z Inspektorem ochrony danych,  pod adresem e-mail: iod@bodo24.pl
 1. Dane osobowe, będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji Konkursu, a także w działalności informacyjnej w związku z wykonywaniem zadania realizowanego przez Dyrektora BCK w interesie publicznym, które polega na upowszechnieniu w społeczeństwie, w szczególności wśród dzieci
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych będzie art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
 1. Dane osobowe takie jak numer telefonu kontaktowego będą przetwarzane  w celach kontaktowych, a podanie jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 1. Dane osobowe zbierane są również na podstawie wyrażonej zgody, zgodnie z art. 6 ust.1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) na potrzeby organizacji i przeprowadzenia konkursu oraz opublikowania informacji o laureatach konkursu.
 1. Będziemy publikować nazwisko laureatów w konkursie, na stronie internetowej Bytowskiego Centrum Kultury oraz w mediach w związku z promocją działalności Centrum.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: Inspektor Ochrony Danych Mateusz Szenbek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721;
 • właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmioty obsługujące systemy teleinformatyczne, podmioty świadczące usługi pocztowe, kurierskie oraz prawne na rzecz Centrum;
 • Osoby które będą oceniały nagranie.
 1. Podane dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia sprawy, a następnie przez okres wynikający z przepisu prawa powszechnie obowiązującego oraz prawa wewnętrznego – Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
 1. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje
 • prawo do kopii danych i dostępu do informacji o przetwarzaniu;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do sprostowania niepoprawnych bądź nieaktualnych danych osobowych;w uzasadnionych przypadkach prawo do usunięcia niepoprawnych bądź niepotrzebnych danych osobowych;
 • w uzasadnionych przypadkach prawo do ograniczenia przetwarzania do momentu wykazania celu przetwarzania i zgodności z prawem;w uzasadnionych przypadkach prawo do wniesienia sprzeciwu w stosunku do przetwarzania związku ze szczególną sytuacja osoby fizycznej, której dane dotyczą;
 • jeżeli decyzje w stosunku do danych osobowych będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, to prawo do niepodlegania zautomatyzowanej decyzji;
 • prawo do wycofania zgody;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie www.uodo.gov.pl
 1. Administrator nie przetwarza danych osobowych uczestników konkursu w sposób zautomatyzowany.
Powiększ