Do góry

Weretka-Bajdor, Pasierowska-Kołodziej

Weretka-Bajdor, Pasierowska-Kołodziej

Zaparaszamy serdecznie na
Noworoczny Koncert z cyklu Muzyka na Zamku, który odbędzie się dnia
13.01.2015 r. o godz. 18.00 w Sali portretowej Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie. Wystąpią dla nas duet
fortepianowy Bogumiła-Weretka-Bajdor – Elżbieta
Pasierowska-Kołodziej. W programie utwory na fortepian na 4 ręce: M.
Clementiego, M. Moszkowskiego, R. Schumanna. Wstęp
wolny.


Duet fortepianowy tworzą pianistki,
które na co dzień pracują w Akademii Muzycznej im. Stanisława
Moniuszki w Gdańsku w Katedrze Kameralistyki. Bogumiła
Weretka-Bajdor i Elżbieta Pasierowska-Kołodziej są absolwentkami tej
uczelni z klasy fortepianu prof. Katarzyny Popowej-Zydroń. Zespół
prowadzi działalność koncertową od 2002 r. wykonując dzieła na
fortepian na cztery ręce i na dwa fortepiany. W repertuarze ma
kompozycje m.in. W. A. Mozarta, M. Clementiego, F.Schuberta, R.
Schumanna, E. Griega, J. Brahmsa, C. Debussego, M. Ravela, S,
Rachmaninowa, M. Moszkowskiego i W. Lutosławskiego.

Powiększ