Do góry

Uniwersytet Dziecięcy

Uniwersytet Dziecięcy


Uniwersytet Dziecięcy
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział w Bytowie zaprasza dzieci i młodzież z terenu Lokalnej Grupy
Rybackiej „Pojezierze Bytowskie” do udziału w kole
zainteresowań pn. Uniwersytet
Dziecięcy. Tematem przewodnim koła będzie historia miejsca, w którym
żyjemy. Będziemy wspólnie z uczestnikami zajęć poszukiwać miejsc i
ludzi związanych z wielokulturowością Ziemi Bytowskiej.
Zajmiemy się także tradycją rybacką Pojezierza Bytowskiego. W
programie kółka znajdzie się także czas na poznanie sztuki
fotografowania, filmowania, zajęcia dot. dziennikarstwa i tematy,
które zaproponują sami uczestnicy.


Pierwsze spotkanie organizacyjne
odbędzie się dn. 28 września 2012 roku o godz. 16.00
w siedzibie ZKP o. Bytów, ul. Zamkowa 2.Zgłoszenia: tel.
697 533 495 lub e-mail:
lilianna.grosz@gmail.com

Uniwersytet
D
ziecięcy realizowany
w ramach
operacji
pn. Wydanie albumu pt. „
Losy
różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i…
smaków” i 
stworzenie
strony internetowej, promujących obszar LGR „Pojezierze
Bytowskie” oraz organizacja koła zainteresowań,
współfinansowanej przez Unię
Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego,
zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.Powiększ