Do góry

Szkolenia informatyczne

Szkolenia informatyczne

Wzmocnij swoją pozycję na rynku pracy!

Zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnych szkoleniach informatycznych.

Zapraszamy w szczególności: osoby zamieszkujące teren województwa
pomorskiego, osoby z terenów wiejskich, osoby w wieku aktywności
zawodowej a w szczególności kobiety, osoby 50+ oraz o niskich
kwalifikacjach zawodowych ale nie tylko…
Oferujemy 2 rodzaje szkoleń:
1. Szkolenie IC3 z podstaw usługi komputera w wymiarze 80 h lub 120 h(2
poziom zaawansowania)
2.Szkolenie z pakietu biurowego MsOffice (Word, Exel i Power Point) w
wymiarze 80 h

Więcej informacji pod numerem kontaktowym:
+48 505 444 195 lub 59 822 23 09

Powiększ