Do góry

Świąteczny koncert

Świąteczny koncert

W pierwszy wtorek miesiąca z okazji święta uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbył się koncert z cyklu Muzyka na Zamku. Podczas uroczystej wieczornicy, która odbyła się w sali portretowej, 2 maja o godz. 18.00 wystąpili znani muzycy i pedagodzy związani z Akademią Muzyczną w Gdańsku: Florian Skulski – baryton, Krzysztof Sperski – wiolonczela i Anna Prabucka-Firlej – fortepian. Koncert poprzedził tematyczny odczyt związany z obchodami świata.

Florian Skulski ukończył studia w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Gdańsku (obecnie Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki) w klasie śpiewu solowego prof. Barbary Iglikowskiej. Jest laureatem konkursów krajowych i międzynarodowych. Wieloletni solista Opery Bałtyckiej w Gdańsku, Teatru Wielkiego w Warszawie, Teatru Wielkiego w Łodzi, Opery Bytomskiej i „Opera Nova” w Bydgoszczy. Ma w swym dorobku występy na scenach i estradach za granicą, udział w nagraniach płytowych, licznych programach radiowych i telewizyjnych, także poza granicami Polski. Jest profesorem Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku.

Krzysztof Sperski – wiolonczelista – studia ukończył w klasie prof. Romana Sucheckiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Doskonalił swą sztukę wykonawczą w kursach mistrzowskich pod kierunkiem prof. Laszlo Mezö (Węgry) i prof. Arto Norasa (Finlandia). Jako solista i kameralista koncertował w większości ośrodków muzycznych w kraju, a także w Finlandii, Szwecji, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Islandii, Austrii, Grecji, Danii, Czechosłowacji, Litwie, Rosji, Rumunii, Bułgarii, Holandii, Belgii, Szwajcarii, Chile i Peru. Wraz z Anną Prabucką-Firlej (fortepian) i Markiem Schillerem (klarnet) przed ponad 20 laty założył Trio Gdańskie, a jego największe artystyczne sukcesy związane są z działalnością tego zespołu. Uczestniczył w wielu renomowanych festiwalach muzycznych, m.in.: Kołobrzeskie Wieczory Wiolonczelowe, Poznańska Wiosna Muzyczna, Międzynarodowy Festiwal Muzyki Kameralnej w Płowidiwie, Warneńskie Lato, Mousikis Imeres w Salonikach, Music for Visitors w Helsinkach, Nordelbische Internationale Sommerkonzerte, Meetkeiser Herbskonzerte. Dokonał nagrań radiowych i telewizyjnych, nagrał 3 płyty CD. Jako pedagog prowadzący w gdańskiej Akademii Muzycznej klasę wiolonczeli przeszedł wszystkie szczeble akademickiej kariery – od asysstenta do profesora – a w swojej macierzystej uczelni pełnił funkcję prorektora i dziekana, obecnie zaś kieruje Katedrą Instrumentów Smyczkowych. Jest zapraszany jako wykładowca kursów mistrzowskich i seminariów w Grecji, Finlandii, Szwajcarii, Chile i Peru.

Anna Prabucka-Firlej jest absolwentką Akademii Muzycznej w Gdańsku w klasie fortepianu prof. Krystyny Jastrzębskiej. Wielokrotnie nagradzana za najlepszy akompaniament w konkursach krajowych i międzynarodowych. Ma na swoim koncie występy solowe (w recitalach i koncertach symfonicznych) i kameralne w większości ośrodków muzycznych w kraju i za granicą: Finlandia, Szwecja, Wielka Brytania, Niemcy, Islandia, Włochy, Austria, Grecja, Dania, Czechosłowacja, Litwa, Wery, Rosja, Bułgaria, Holandia, Belgia, Szwajcaria, Chile, Peru. Jest członkiem Tria Gdańskiego. Jako doskonały akompaniator towarzyszyła największym artystom współczesnego świata muzycznego, takim jak m. in.: Eduard Melkus (Austria) i Thomas Zehetmair (Francja) – skrzypce, Peter Damm Niemcy) – róg, Marina Czajkowska (Rosja), Peter Leisegang (Szwajcaria), Siegfried Palm (Niemcy) – wiolonczela, William Benett (Wielka Brytania) – flet. W VIII Międzynarodowym Konkursie im. R. Schumanna w Zwickau wyróżniono ją Dyplomem Honorowym. Aktualnie jako profesor tytularny kieruje Katedrą Kameralistyki oraz prowadzi klasę muzyki kameralnej w Akademii Muzycznej w Gdańsku. Zapraszana na kursy mistrzowskie i seminaria w Niemczech, Grecji, Finlandii, Szwajcarii, Chile i Peru. Od r. 1997 dyrektor Międzynarodowego Konkursu Muzyki Kameralnej im. J. Brahmsa w Gdańsku. Nagrała szereg audycji radiowych i telewizyjnych, a także płyty CD.

Powiększ