Do góry

Sprzęt nagłośnieniowy

Sprzęt nagłośnieniowy


Nowy sprzęt nagłośnieniowy
Bytowskie Centrum Kultury
zakupiło nowy sprzęt nagłośnieniowy, w skład którego wchodzi: kolumna
szerokopasmowa moc 1400 W RMS – 2 szt., kolumna basowa moc 1600 W
RMS – 2 szt., wzmacniacz mocy CS 4000 – 2 szt., mikser FX 32 (28 mono
+ 4 stereo) – 1 szt., kolumna odsłuchowa aktywna 400 W RMS – 4 szt.,
kabel wieloparowy (multikor) 24/8 – 35 m – 1 szt., okablowanie – 1
szt., mikrofony wokalno-instrumentalne – 5 szt., w ramach projektu,
który został wybrany do dofinansowania przez Fundację Partnerstwo
Dorzecze Słupi, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z
działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” –
mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –
2013. Pozyskana kwota dofinansowania to 21.199,00 zł.
Nowy sprzęt przyczyni się do
lepszego odbioru występów artystycznych, prezentacji muzycznych,
teatralnych itp. Planujemy użyczanie sprzętu nagłośnieniowego do
świetlic działających na terenie gminy Bytów czy też na imprezy
plenerowe np. dożynki, festyny itp. organizowane przez jednostki,
organizacje z obszaru gminy Bytów.
Europejski
Fundusz Rolny na rzez Rozowju Obszarów Wiejskich:


Europa inwestująca w obszary
wiejskie.”Powiększ