Do góry

Rozwój kin

Rozwój kin

Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie w dniu 06.09.2011 podpisało umowę z Polskim Instytutem Sztuki Filmowej, z którego otrzymało dotację w ramach programu operacyjnego Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej „Rozwój kin”. Bytowskie Centrum Kultury otrzymało 100.000,00 (słownie: sto tysięcy 00/100) na zakup nowego sprzętu dźwiękowego do kina ALBATROS w Bytowie oraz wymianę instalacji elektrycznej w sali kinowej.

Powiększ