Do góry

Rozstrzygnięcie konkursu wokalno-tanecznego w ramach XVIII Przeglądu Twórczości Kaszubskiej

Rozstrzygnięcie konkursu wokalno-tanecznego w ramach XVIII Przeglądu Twórczości Kaszubskiej

Na konkurs wokalno-taneczny XVIII Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży, który odbył się 14 maja w Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie, wpłynęło łącznie 13 zgłoszeń, w tym w poszczególnych kategoriach wiekowych odpowiednio:
przedszkolna – 4
szkoły podstawowe – 5
gimnazja – 4.
Komisja Konkursowa w składzie:
Regina Jakubek – Przewodniczący komisji
Marian Gospodarek
Brygida Rudnik
Jaromir Szroeder
Anna Wera,
po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych zespołów postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w XVIII Przeglądzie Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w poszczególnych kategoriach:

1. kategoria przedszkolna
Zgodnie z regulaminem w tej kategorii komisja nie przyznawała miejsc tylko wyróżnienia.
Zespół „Skórcë” z Przedszkola Nr 1 w Bytowie – wyróżnienie za ogólny wyraz artystyczny i najciekawszą choreografię
Zespół „Niezabôtczi” z Przedszkola Nr 4 w Bytowie – wyróżnienie za połączenie w prezentowanym programie elementów tradycyjnych ze współczesnymi, dobór repertuaru i za śpiew
Zespół „Pszczółki” z Przedszkola Nr 2 w Bytowie – wyróżnienie za udany debiut
Zespół „Małe Gochy” z Zespołu Szkół w Lipnicy – wyróżnienie za naturalność i spontaniczność oraz piękne stroje regionalne
2. kategoria szkoły podstawowe
I miejsce – Zespół „Kaszëbsczé Nótczi” ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce
II miejsce – Zespół „Małe Gochy” z Zespołu Szkół w Lipnicy
Wyróżnienia
Zespół „Fidżel” z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
Kaszubski Zespół Pieśni i Tańca „Gzubë” z Gminnego Ośrodka Kultury w Tuchomiu
Zespół Pieśni i Tańca „Kacper i Lénka ze Szkoły Podstawowej w Niezabyszewie ze względu na niedostosowanie się do zasad regulaminu nie był klasyfikowany.

3. kategoria gimnazja
I miejsce – Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” z Zespołu Szkół w Parchowie
II miejsce – Zespół „Fidżel” z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
III miejsce
1. Zespół Tańca Kaszubskiego „BÓMKI” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie
2. Zespół „Ùpartélce” z Zespołu Szkół w Ugoszczu

Do koncertu finałowego, który odbędzie się 19 czerwca 2010 r. na dziedzińcu bytowskiego zamku komisja wytypowała następujące zespoły w poszczególnych kategoriach:
1. kategoria przedszkolna
Zespół „Skórcë” z Przedszkola Nr 1 w Bytowie
Zespół „Niezabôtczi” z Przedszkola Nr 4 w Bytowie

2. kategoria szkoły podstawowe
Zespół „Kaszëbsczé Nótczi ze Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce
Zespół „Małe Gochy” z Zespołu Szkół w Lipnicy
3. kategoria gimnazja
Zespół Pieśni i Tańca „Modraki” z Zespołu Szkół w Parchowie
Zespół „Fidżel” z Zespołu Szkół w Borzytuchomiu
Zespół Tańca Kaszubskiego „BÓMKI” z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bytowie
Zespół „Ùpartélce” z Zespołu Szkół w Ugoszczu
Zdjęcia: Małgorzata Nowak

Powiększ