Do góry

„RODNÔ MÒWA” – bytowski etap gminny

„RODNÔ MÒWA” – bytowski etap gminny

Po rocznej przerwie odbył się w Bytowie etap gminny Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA”. Organizatorami najniższego szczebla konkursu były 2 podmioty: bytowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Bytowskie Centrum Kultury. Na XXXIX Konkurs Recytatorski Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” – bytowski etap gminny wpłynęło łącznie 20 zgłoszeń, w tym w poszczególnych kategoriach wiekowych odpowiednio:
grupa przedszkolna – 10
uczniowie klas I-III SP – 1
uczniowie klas IV – VI SP – 7
uczniowie gimnazjum – 2.
Uczniowie reprezentowali 5 placówek: Przedszkole Nr 1 w Bytowie, Szkołę Podstawową w Pomysku Wielkim, Szkołę Podstawową Nr 2 w Bytowie, Szkołę Podstawową w Rekowie oraz Gimnazjum Nr 2 w Bytowie.

Komisja konkursowa w składzie:
Maria Teresa Rudkowska – Przewodnicząca komisji
Piotr Dziekanowski
Katarzyna Kozłowska
Krystyna Pluto Prondzińska
Beata Rzepinska
dokonała oceny wszystkich uczestników XXXIX Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” – etap gminny uwzględniając następujące kryteria:
– dobór repertuaru
– interpretacja utworów
– kultura słowa
– ogólny wyraz artystyczny prezentacji.

Komisja Konkursowa po wysłuchaniu wszystkich zgłoszonych osób postanowiła przyznać następujące miejsca i wyróżnienia w XXXIX Konkursie Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA” – etap gminny w poszczególnych kategoriach:

1. grupa przedszkolna

I miejsce – Anna Maria Maikowska

Wyróżnienie
1. Julia Jaworska
2. Jaś Pankau

2. uczniowie klas I – III SP

I miejsce – Amelia Żakowska

3. uczniowie klas IV – VI SP

I miejsce – Alicja Jarzębińska

Wyróżnienie
Anna Krawczyk
Agata Lenz
uczniowie gimnazjum
I miejsce – Katarzyna Mańska

Wyróżnienie – Ilona Grzybowska

Do eliminacji powiatowych, które odbędą się 04 maja 2010 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie komisja wytypowała następujące osoby w poszczególnych kategoriach:
grupa przedszkolna – Anna Maria Maikowska
uczniowie klas I-III SP – Amelia Żakowska
uczniowie klas IV – VI SP – Alicja Jarzębińska
uczniowie gimnazjum – Katarzyna Mańska
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – Marzena Świontek Brzezińska.
Dziękujemy wszystkim za udział i gratulujemy laureatom konkursu.

Powiększ