Do góry

Rewitalizacja zamku

Rewitalizacja zamku

Kolejne środki finansowe na
rewitalizację bytowskiego zamku


W piątek 22 marca Bytowskie
Centrum Kultury podpisało z Samorządem Województwa Pomorskiego umowę
o dofinansowanie projektu pn. Przywrócenie historycznego wystroju
architektonicznego zamku w Bytowie
. Kwota dofinansowania
wynosi
485.665,00 zł, a całkowita wartość
projektu to 628.659,78 zł
. Operacja jest współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.


Projekt zakłada rewaloryzację
średniowiecznego zamku w Bytowie tj. działania konserwatorskie i
remontowe mające na celu przywrócenie wartości użytkowych i
ekspozycję dziedzictwa kulturowego tego cennego zabytku
architektonicznego obszaru Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze
Bytowie”. W ramach projektu planujemy działania zmierzające do
zachowania walorów historycznych bytowskiej warowni tj. rewitalizację
elewacji zewnętrznej zamku, skrzydła południowego (Dom Książęcy)
elewacji południowej wraz z basztami południowo-wschodnią (Polna) i
południowo-zachodnią (Różana), wykonanie części naziemnej i
zadaszenie studni na zamku w Bytowie, rewitalizację drewnianego
krużganka Domu Zakonnego i Baszty Młyńskiej oraz opracowanie
graficzne i druk ulotek, w tym jedna z questem o bytowskim zamku i
druga dot. tradycji rybackich obszaru LGR PB oraz promująca spożycie
ryb.


Operacja
współfinansowana przez Unię Europejską ze środków finansowych
Europejskiego

Funduszu
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwoPowiększ