Do góry

Rewitalizacja zamku w Bytowie

Rewitalizacja zamku w Bytowie

Rewitalizacja
zamku w Bytowie
31 sierpnia br.
zakończył się pierwszy etap realizacji projektu pn. Rewitalizacja
średniowiecznego zamku w Bytowie, organizacja happeningu promującego
obszar LGR oraz stworzenie izby regionalnej związanej z kaszubskim
tradycjami rybackimi
,
w ramach którego m.in. odnowiono mur kurtynowy bytowskiego zamku.
Koszt całkowity I etapu zadania wynosił przeszło 183 tys. zł., a
Bytowskie Centrum Kultury na jego realizację pozyskało przeszło 127
tys. zł z PO RYBY 2007-2013.


Trwają już prace
związane z II etapem projektu, na który składa się odnowienie
elewacji od strony dziedzińca skrzydła wschodniego, północnego i
południowego bytowskiego zamku. Dodatkowym elementem zadania jest
happening
edukacyjno-artystyczny „Jedz ryby”, realizowany przez
Kaszubski Instytut Edukacji Teatralno-Artystycznej KIETA i Bytowskie
Centrum Kultury. W programie spotkania zaplanowano: przedstawienia
teatralne, koncerty, konkursy, gry i zabawy dla dzieci i młodzieży
oraz konkurs wiedzy nt. Lokalnej Grupy Rybackiej „Pojezierze
Bytowskie” i rybackości obszaru działania grupy, dla
gimnazjalistów. Dokładny program już wkrótce.


Od 06 września trwa
na łamach tygodnika lokalnego „Kurier Bytowski” konkurs
dla mieszkańców z terenu gmin wchodzących w skład LGR „Pojezierze
Bytowskie”. Kolejne pytania pojawią się 13 i 20.09. Szczegółów
należy szukać w „Kurierze Bytowskim”. A od najbliższej
środy rozpocznie się konkurs na facebooku, strona zamek bytowski.
Zwycięzcy konkursów zostaną zaproszeni na koncert oraz otrzymają
atrakcyjne nagrody rzeczowe.


Zapraszamy do
udziału w różnych
działania realizowanych w ramach happeningu edukacyjno-artystycznego.
Operacja
pn. Rewitalizacja średniowiecznego zamku w Bytowie, organizacja
happeningu promującego obszar LGR oraz stworzenie izby regionalnej
związanej z kaszubskim tradycjami rybackimi współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu
Rybackiego, zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo.

Powiększ