Do góry

Questing.

Questing.

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym
szkoleniu z zakresu questingu i do utworzenia na
terenie obszaru Zielonego Serca Pomorza 3 questów.

Questing jest to
poszukiwanie „skarbów” ukrytych na określonym terenie,
miejscu. Prowadzą do nich nieoznakowane szlaki, których przebieg
należy rozszyfrować z wierszowanych zagadek stworzonych na podstawie
historii, przyrody, charakterystycznych elementów krajobrazu itp.
miejsc, w których one powstają (questy).

Szkolenie teoretyczne i tworzenie
questów z pracą w terenie odbędzie się w dniach 7-10 maja br.
włącznie.

TERMINOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA I
TWORZENIA QUESTÓW:


7.05.2012 r. (w godz. 9:00-ok.16:15)


Szkolenie teoretyczne dot. Questingu w
Krzyni (Biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi)


8.05.2012 r. (w godz. 9:00-ok.16:15)


Tworzenie Questu na terenie Krzyni (
spotkanie: Biuro Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi)


9.05.2012 r. (w godz. 9:00-ok.16:15)


Tworzenie Questu na terenie Zamku w
Bytowie (spotkanie: Zamek Bytów)


10.05.2012 r. (w godz.
9:00-ok.16:15)


Tworzenie Questu na terenie założenia
pałacowo – parkowego w Warcinie (spotkanie: Centrum Edukacji
Regionalnej w Warcinie).


Pierwszy dzień będzie szkoleniem
teoretycznym (w Krzyni). Pozostałe trzy dni będą poświęcone pracy nad
tworzeniem 3 questów w terenie.


Uczestnicy zakwalifikowani na
szkolenie muszą być obecni – obligatoryjnie – podczas
dwóch pierwszych dni, tj. na szkoleniu teoretycznym i tworzeniu
pierwszego Questu w Krzyni.


Z jednej instytucji/organizacji może w
szkoleniu uczestniczyć max 1 osoba (z wyjątkiem Bytowa, Warcina i
Krzyni, skąd mogą być max 2 osoby, chyba, że będą wolne miejsca).


Kolejne dwa dni (tworzenie Questów w
Bytowie i Warcinie) nie będą obligatoryjne dla uczestników pierwszego
i drugiego dnia zajęć, za wyjątkiem tych osób, które są związane z
miejscem, w którym Questy powstaną. Jednak informację o braku chęci
uczestnictwa w tworzeniu Questu w Bytowie i Warcinie (lub którymś z
tych miejsc) należy zawrzeć w karcie zgłoszenia.


Jeśli ktoś z osób zakwalifikowanych na
pierwsze dwa dni nie wyrazi chęci uczestnictwa w pozostałych, miejsca
te uzupełniane będą o dodatkowe osoby, w pierwszej kolejności osoby z
miejsc, w których questy mają powstawać, a następnie o osoby, które
zgłosiły się do uczestnictwa w tym szkoleniu, ale zabrakło dla nich
miejsc.


Uczestnicy muszą na własny koszt
dotrzeć na miejsce odbywania się szkolenia i tworzenia questów.


W ramach zajęć przewidziano drobny
catering.


Aby wziąć udział w szkoleniu i
przygotowywaniu questów należy dostarczyć do Fundacji Partnerstwo
Dorzecze Słupi kartę zgłoszenia osobiście, faxem (na numer 59 813
22 00) lub mailem (na adres m.gebczynska@pds.org.pl).


Karta zgłoszenia


Informujemy, iż o miejsce na
szkoleniu i tworzeniu questów mogą ubiegać się mieszkańcy obszarów
wiejskich gmin należących do Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi lub
przedstawiciele instytucji/organizacji/podmiotów, które mają swoją
siedzibę na tym terenie.

Powiększ