Do góry

Przygotowania do IX Dyktanda Kaszubsiego

Przygotowania do IX Dyktanda Kaszubsiego

W połowie maja odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bytowie kolejne spotkanie organizacyjne dotyczące IX Dyktanda Kaszubskiego, na którym przypisano obowiązki poszczególnym partnerom projektu. Uzgodniono, że dyktando odbędzie się 6 listopada br. w Szkole Podstawowej Nr 2 w Bytowie. W sprawach regulaminowych ustalono, że każda placówka/szkoła będzie mogła zgłosić max 3 uczniów z danej kategorii. Przypomnijmy, że uczestnicy przystąpią do pisania w 5 kategoriach:
uczniowie szkół podstawowych
uczniowie gimnazjów
uczniowie szkół ponadgimnazjalnych
dorośli
osoby zawodowo związane z językiem kaszubskim.
Rok 2010 został ogłoszony przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Rokiem Jana Karnowskiego, dlatego teksty dyktanda będą zaczerpnięte z twórczości Jana Karnowskiego. Teksty będą dostosowane poziomem do poszczególnych kategorii. Już teraz zachęcamy do czytania i studiowania utworów Jana Karnowskiego, co pozwoli lepiej przygotować się do dyktanda.

W ramach projektu zaplanowaliśmy dodatkowo promocję kaszubskiego tłumaczenia „Pana Tadeusza” oraz śpiewnika biograficznego ks. Antoniego Peplińskiego pt. „Żëcè piesnią pisónè – spièworz biograficzni ks. Antoniegò Peplinsczigò” w języku kaszubskim, który przygotowuje Muzeum Zachodnio-Kaszubskie w Bytowie.

Organizatorami IX Dyktanda Kaszubskiego w Bytowie są: Gmina Bytów, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Bytowie i Zarząd Główny ZKP, Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Kaszubskiego „Remùsowé Drëszë” oraz Bytowskie Centrum Kultury i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Bytowie.

Do tej pory pozyskaliśmy na organizację IX Dyktanda Kaszubskiego następujące środki:
25.000,00 zł – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
11.200,00 zł – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
4.000,00 zł – Starostwo Powiatowe w Bytowie

Powiększ