Do góry

Przetarg II

Przetarg II

Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie ogłasza II przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Przywrócenie historycznego wystroju architektonicznego zamku w Bytowie”.
Zamówienie jest współfinansowane przez Samorząd Województwa Pomorskiego z siedzibą w Gdańsku na podstawie umowy nr 00506-6173-SW1101603/12/13 o dofinansowanie przedsięwzięcia, w ramach Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007- 2013”, zawartej w dniu 22.03.2013 r.

Dokumenty do pobrania:
OGŁOSZENIE II
SIWZ II
Zał. 1- Formularz ofertowy
Zał. 1- Formularz ofertowy – plik *.doc
Zał. 2- Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp
Zał. 2- Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – plik *.doc
Zał. 3- Wykaz wykonanych robót budowlanych
Zał. 3- Wykaz wykonanych robót budowlanych – plik *.doc
Zał. 4- Wykaz osób
Zał. 4- Wykaz osób – plik *.doc
Zał. 5- Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach
Zał. 5- Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach – plik *.doc
Zał. 6- Oświadczenie innego podmiotu – zobowiązanie
Zał. 6- Oświadczenie innego podmiotu – zobowiązanie – plik *.doc
Zał. 7- Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
Zał. 7- Oświadczenie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – plik *.doc
Zał. 8- Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej
Zał. 8- Wykaz podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej – plik *.doc
Zał. 9- Specyfikacja techniczna- elewacja (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 10- Projekt budowlany wykonawczy rewitalizacji elewacji zamku w Bytowie (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 11- Elewacja – Rysunek 1 (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 12- Przedmiar robót elewacja (zg. z przedmiotem zamówienia)
Zał. 13- Specyfikacja techniczna- zadaszenie studni
Zał. 14- Przedmiar robót- zadaszenie studni
Zał. 15- Projekt budowlany wykonawczy- zadaszenie studni
Zał. 16- Przedmiar robót- rewitalizacja krużganka
Zał. 17- Projekt budowlany wykonawczy- rewitalizacja krużganka
Zał. 18- Specyfikacja techniczna- rewitalizacja krużganka
Zał. 19- Wzór umowy
Wszystkie pliki w archiwum *.zip

Powiększ