Do góry

PRZETARG

PRZETARG
Bytów, dnia 01.10.2012 r.

Numer sprawy: BCK-02-2012
INFORMACJA O WYBORZE
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


Nazwa zadania: „Przetarg
pisemny nieograniczony na dzierżawę lokalu użytkowego
z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gastronomicznej (dawna
restauracja UFO) o pow. użytkowej 90 m
2
położonego w Bytowie przy ul. Wojska Polskiego 12
„.


Bytowskie Centrum Kultury w Bytowie informuje, że
w dniu 28.09.2012 r. o godzinie 12:15
odbyło się otwarcie ofert. Złożono 2 oferty, które oceniono w
następujący sposób:


1.


OFERTA 1


Anna Tyborczyk- Kulińska


77-138 Borowy Młyn, ul. Jeziorna
3


2.


OFERTA 2


Maryla Gliniecka


ul. Kochanowskiego 14/11


77-100 Bytów


 1. Z postępowania o udzielenie
  zamówienia nie wykluczono żadnego z oferentów.

 2. Kryterium oceny ofert była
  najwyższa cena.


 3. Nazwa Wykonawcy wybranej oferty:Anna Tyborczyk- Kulińska, 77-138 Borowy
Młyn, ul. Jeziorna 3 1. Uzasadnienie wyboru:


Oferta wg kryterium oceny ofert została
uznana za najkorzystniejszą. 1. Termin podpisania umowy Zamawiający wyznacza na
  03.10.2012 r.

Otrzymują:

 1. Anna Tyborczyk- Kulińska,
  77-138 Borowy Młyn, ul. Jeziorna 3


 2. Maryla Gliniecka, 77-100 Bytów, ul.
  Kochanowskiego 14/11


 3. a/a

Powiększ