Do góry

Przegląd Twórczości

Przegląd Twórczości

Bytowski
Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
już po raz 21 zaprasza do udziału w PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Tegoroczna  edycja będzie obejmować trzy kategorie:
konkurs prac plastycznych, konkurs zespołów wokalno-tanecznych oraz eliminacje
gminne 42. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej Rodnô Mo`wa. Dwie
pierwsze kategorie przeglądu obejmują swym zasięgiem powiat bytowski, natomiast
trzeci konkurs dotyczy jedynie uczestników z terenu gminy Bytów. 

Patronat
nad XXI Przeglądem Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży objęli:
Prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego – Łukasz Grzędzicki, Starosta Bytowski – Jacek
Żmuda-Trzebiatowski, Burmistrz Bytowa – Ryszard Sylka.

 Uroczyste podsumowanie konkursu prac
plastycznych połączone z otwarciem wystawy nagrodzonych prac odbędzie się w Muzeum
Zachodniokaszubskim w Bytowie 19.04.2013 r. Natomiast najlepsze zespoły w kategorii wokalno-tanecznej
zostaną zaproszone do występu podczas Kaszubskiej Soboty organizowanej na
bytowskim zamku 13.07.2013 r. Szczegóły w  regulaminach.

W załączeniu:

1.     Regulamin
XXI Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w kategorii: zespoły
wokalno-taneczne wraz z kartą zgłoszenia

2.     Regulamin
XXI Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w kategorii: prace
plastyczne

XXI Przegląd
Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży współfinansowany ze środków Gminy
Bytów i Powiatu
Bytowskiego.

Powiększ