Do góry

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY

Bytowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego już po raz 19 organizuje PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY. Tegoroczna edycja będzie obejmować dwie kategorie: konkurs prac plastycznych, konkurs zespołów wokalno-tanecznych oraz eliminacje gminne XXXIX Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej Rodnô Mòwa. Dwie pierwsze kategorie przeglądu obejmują swym zasięgiem powiat bytowski, natomiast trzeci konkurs dotyczy jedynie uczestników z terenu gminy Bytów. Eliminacje powiatowe Rodnej Mowy dla powiatu bytowskiego odbędą się do dnia 9.05.2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Parchowie.

Uroczyste podsumowanie konkursu prac plastycznych połączone z otwarciem wystawy nagrodzonych prac odbędzie się w Muzeum Zachodnio-Kaszubskim w Bytowie dn. 20.05.2011 r. Natomiast najlepsze zespoły w kategorii zespołów wokalno-tanecznych zostaną zaproszone do występu podczas Kaszubskiej Soboty organizowanej w Bytowie dn. 09.07.2011 r. na bytowskim zamku. Szczegóły w załączonych regulaminach.

Zwracamy się z prośbą o przekazanie regulaminów wszystkim zainteresowanym uczestnictwem w przeglądzie.

Powiększ