Do góry

Przegląd Twórczości Kaszubskiej

Przegląd Twórczości Kaszubskiej


Przegląd Twórczości Kaszubskiej

Bytowski Oddział Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego już po raz 24 zaprasza do udziału
w PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY.
Tegoroczna edycja będzie obejmować trzy kategorie: konkurs prac
plastycznych, konkurs zespołów wokalno-tanecznych oraz eliminacje
gminne 45. Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej Rodnô
MÓwa. Dwie
pierwsze kategorie przeglądu obejmują swym zasięgiem powiat
bytowski, natomiast trzeci konkurs dotyczy jedynie uczestników z
terenu gminy Bytów.


Poniżej
został zamieszczony regulamin konkursu prac plastycznych oraz
regulamin konkursu wokalno-tanecznego i karta zgłoszenia. Zwracamy
uwagę, że zwiększyła się liczba kategorii konkursowych (pkt. 2 – cele
przeglądu). Prace konkursowe należy dostarczyć do Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie w terminie do 18
marca 2016 r. do godz. 16.00
,
a uroczyste podsumowanie konkursu połączone z otwarciem wystawy
nagrodzonych prac odbędzie się w bytowskim muzeum 1.04.2016 r.

Natomiast konkurs
wokalno-taneczny w 3 kategoriach wiekowych: przedszkola, szkoły
podstawowe i gimnazja z terenu powiatu bytowskiego odbędzie się 13
maja 2016 r.
(piątek)
w Bytowskim Centrum Kultury w Bytowie. Początek eliminacji o
godz. 9.00
.


Regulamin XXIV Przeglądu Twórczości Kaszubskiej
Dzieci i Młodzieży w kategorii: zespoły wokalno-taneczne oraz karta
zgłoszenia


Regulamin XXIV Przeglądu Twórczości Kaszubskiej
Dzieci i Młodzieży w kategorii: prace plastyczne


XXIV
Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży współfinansowany
ze środków Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego

Dokumenty do pobrania:
Karta zgłoszenia – taneczny
Regulamin – plastyczne
Regulamin – taneczny

Powiększ