Do góry

Przegląd Kaszubski

Przegląd Kaszubski

Bytowski Oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego już po
raz  23 zaprasza
do udziału w PRZEGLĄDZIE TWÓRCZOŚCI KASZUBSKIEJ DZIECI I MŁODZIEŻY.
Tegoroczna edycja będzie obejmować trzy kategorie: konkurs prac
plastycznych, konkurs zespołów wokalno-tanecznych oraz eliminacje gminne 44.
Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej Rodnô Mowa. Dwie pierwsze
kategorie przeglądu obejmują swym zasięgiem powiat bytowski, natomiast trzeci
konkurs dotyczy jedynie uczestników z terenu gminy Bytów.

Patronat nad XXIII Przeglądem Twórczości Kaszubskiej Dzieci i
Młodzieży objęli:
 Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego â Łukasz
Grzędzicki, Instytut Kaszubski, Starosta Bytowski â Jacek Żmuda-Trzebiatowski,
Burmistrz Bytowa â Ryszard Sylka.

Uroczyste podsumowanie konkursu prac plastycznych połączone z
otwarciem wystawy nagrodzonych prac odbędzie się w Muzeum Zachodniokaszubskim w
Bytowie 08.05.2015 r. Natomiast najlepsze zespoły w kategorii
wokalno-tanecznej zostaną zaproszone do występu podczas Kaszubskiej Soboty
organizowanej na bytowskim zamku 30.05.2015 r. Szczegóły w załączonych
regulaminach.

Regulamin
XXIII Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w kategorii: zespoły
wokalno-taneczne
 wraz z kartą
zgłoszenia

Regulamin
XXIII Przeglądu Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży w kategorii: prace
plastyczne

XXIII Przegląd Twórczości Kaszubskiej Dzieci i Młodzieży
współfinansowany ze środków Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego.

Powiększ