Do góry

Promocja książki

Promocja książki


Promocja
książki

Rehabilitacja
i weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie
gdańskim po II wojnie światowej”Bytowski
oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i
Instytut Kaszubski w Gdańsku


zaprasza
na
spotkanie promocyjne książki:


Sylwii
Bykowskiej
pt.
Rehabilitacja i weryfikacja narodowościowa
ludności polskiej w województwie gdańskim po II wojnie światowej.
Spotkanie odbędzie
się we wtorek 12 lutego o godz. 17.30

w Muzeum
Zachodniokaszubskiego w Bytowie, ul. Zamkowa 2.Promocję
poprowadzi
prof.
Cezary Obracht-Prondzyński.

W
czasie promocji będz
ie
możliwość nabycia publikacji.


„Problematyka
weryfikacji i rehabilitacji ludności rodzimej na Pomorzu jest
zadaniem bardzo istotnym. Spowodowane jest to tym, że do dnia
dzisiejszego funkcjonują krzywdzące opinie dotyczące "Volksdeutschów"
na Pomorzu, nie odróżniające sytuacji w tym regionie oraz na innych
obszarach pod hitlerowską okupacją. Jeszcze do niedawna fakt
podpisania Volkslisty wykorzystywany był przez przeciwników
politycznych, czego dowodem może być słynny "Dziadek w
Wehrmachcie". Tymczasem sytuacja na Pomorzu była wyjątkowa i
specyficzna, a skutki polityki narodowościowej realizowanej przez
okupanta ciągnęły się za ludnością rodzimą przez wiele lat
powojennych. Jednym z nich była właśnie rehabilitacja i weryfikacja.


Książka
Rehabilitacja i
weryfikacja narodowościowa ludności polskiej w województwie gdańskim
po II wojnie światowej

adresowana jest zarówno do odbiorców zajmujących się zawodowo
historią, studentów historii (w książce znajdują się liczne zasoby
archiwalne i niezwykle obszerna literatura przedmiotu – ponad 300
pozycji), jak i osób pragnących poszerzyć swoją wiedzę o tych
trudnych czasach i bardzo skomplikowanych wydarzeniach.


Książka
jest skierowana do wszystkich osób interesujących się
najnowszą historią Pomorza – badaczy, nauczycieli, działaczy
regionalnych, publicystów. Ale także do tych osób, których rodziny
doświadczyły opisywanych przez S. Bykowską procesów.”

[Ĺąródło: Instytut Kaszubski w
Gdańsku]

Spotkanie realizowane w ramach
projektu pn. Spotkania z kulturą kaszubską
„Żebë wrócył ten czas …”
współfinansowanego ze środków
Gminy Bytów i Powiatu Bytowskiego.Powiększ