Do góry

Promocja albumu

Promocja albumu

Promocja albumu
W niedzielne
popołudnie 30 grudnia odbyła się promocja albumu pt. „Losy
różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i…
smaków”
pod redakcją
prof. Cezarego
Obracht-Prondzyńskiego, którego tematem przewodnim jest
wielokulturowość Ziemi Bytowskiej.


Autorem zdjęć
jest Kazimierz Rolbiecki, a autorami tekstów są: prof. 
Cezary
Obracht-Prondzyński, prof. Maciej Hejger, dr Miłosława
Borzyszkowska-Szewczyk, dr Witold Cyba, Witold Wantoch-Rekowski i
Sylwester Pięta.


Strona projektu:
bytow4kultur.pl
Spotkanie
odbyło się w ramach operacji pn. Wydanie albumu pt. „
Losy
różne, miejsce wspólne. W krainie wielu: kultur, języków i…
smaków” i stworzenie
strony internetowej, promujących obszar LGR „Pojezierze
Bytowskie” oraz organizacja koła zainteresowań,
współfinansowanej przez Unię Europejską ze
środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą
inwestycje w zrównoważone rybołówstwo oraz gminy: Bytów, Tuchomie i
Powiat Bytowski. Partner projektu – gmina Borzytuchom.
Operacja współfinansowana przez
Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego

Funduszu
Rybackiego zapewniającą inwestycje w zrównoważone rybołówstwo

Powiększ